Happy New Year

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Reageren op dit artikel? Klik hier... (0)
 

Donkere dagen in Thailand

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

De Kerstdagen liggen inmiddels weer achter ons en we denken terug aan mooie dagen en aan fantastisch weer. Al bijna twee weken lang is het ongekend koel met ’s nachts temperaturen van soms zelfs beneden de 20°C in Bangkok.

Ondanks het koele weer zijn de politieke gevoelens in Thailand verre van afgekoeld. Inmiddels is het palement sinds 9 december ontbonden en zijn er verkiezingen uitgeschreven op 2 februari. Dit inwilligen van de huidige regering heeft echter de verhitte gemoederen van velen die de huidige regering zat zijn, niet kunnen bedaren. Ze vrezen een herhaling van zetten als er geen grondige hervormingen plaatsvinden. De grootste oppositie-partij heeft dan ook meegedeeld niet mee te doen aan de verkiezingen op 2 februari.  De protesten gaan dan ook nog steeds door en de afgelopen dagen ging dat tevens met geweld gepaard waarbij opnieuw door de politie traangas ingezet werd. Gisteren kwam bij deze ongeregeldheden een politieagent om het leven en vielen er tevens vele gewonden. De Verkiezings-commissie heeft de regering gevraagd de verkiezingen uit te stellen omdat ze onder deze omstandigheden geen eerlijke en veilige verkiezingen kunnen garanderen, maar de demissionaire regering wil dat niet accepteren. Tot nu toe heeft het leger zich steeds afzijdig gehouden van de politieke ongeregeldheden, maar gisteren deelde de opperbevelhebber van het leger, generaal Prayuth mee dat een militaire coup niet uitgesloten kon worden.


Het zijn donkere tijden in Thailand. Polaristatie neemt toe: de regering beweegt niet en de protesterende oppositie houdt ook de poten stijf. Naast de al kwakkelende wereldeconomie waar Thailand als exporterend land erg van afhankelijk is, ondervindt de Thaise economie ook de gevolgen van de politieke situatie. De groei  van het binnenlandsproduct voor 2013 is opnieuw naar beneden bijgesteld (naar 2.7%). Ook voor 2014 wordt gevreesd dat de 4% groei niet gehaald kan worden als de politieke situatie roet in het eten blijft gooien en dat terwijl de koopkracht van de Thai verder aan het afnemen is. Al met al, geen rooskleurige vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Zeker niet als de zekerheid van je bestaan gebouwd is op economische vooruitgang en afhankelijk is van het beleid van politieke partijen die elkaar de tent uitvechten. Bid voor Thailand!

Reageren op dit artikel? Klik hier... (1)
 

Protesten update

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Het spant er om in Thailand. Duizenden en duizenden tegen de regering protesterende mensen zijn de laatste dagen begonnen met het omsingelen en bezetten van overheidsdiensten en -instanties. Eén van de sleutelfiguren in deze protesten tegen wat zij noemen het “Thaksin regime” is het parlementslid Suthep van de Democratische partij. Hij roept openlijk op tot het bezetten van instanties en spreekt over zijn doel als “het ontwortelen van het Thaksin regime”. Thaksin is de in het buitenland verkerende, vanwege corruptie ofwel belangenverstrengeling veroordeelde en in 2006 door het leger afgezette oud-premier. Zijn jongere zusje is de huidige premier en staat dus onder grote druk, maar tot nu toe weigert ze om het lagerhuis te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven.

Hier hadden we dus eigenlijk vrijdagmiddag een vergadering - Asoke

Inmiddels komen ook meer en meer pro-regerings demonstranten naar de hoofdstad om tegenwicht te bieden aan de massa’s mensen die tegen de regering protesteren. Het is te hopen dat confrontaties tussen de partijen uitblijven. De spanning loopt nu met de dag op sinds Suthep opgeroepen heeft tot het bezetten van overheidsinstellingen en aangekondigd heeft dat dit weekend V-day gevierd kan worden. Ondertussen wordt hij door de regeringspartij aangeklaagd voor het opruien en het aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Een groep van toonaangevende wetenschappers hebben al herhaaldelijk voorgesteld om de benodigde reformaties met de verschillende partijen te bespreken. Zijn zien deze gesprekken als de enige mogelijkheid om geweld en mogelijk ook bloedvergieten te voorkomen.

Hoe zit het met het leger? Gisteren toen tegen de regering protesterende mensen het hoofdkwartier van het leger probeerden binnen te vallen, werd meegedeeld dat het leger geen verdeelheid zal veroorzaken en er door het leger ook geen partij gekozen zal worden.

Wat heeft dit nu voor impact op ons? Tot nu toe weinig. Af en toe verkeersoponthoud en soms moet een vergadering in de stad op het allerlaatste moment naar een andere locatie verzet worden vanwege de protesten. Niet heel ver bij onze buurt zijn de twee protesterende groepen de afgelopen dagen met elkaar slaags geraakt, maar gelukkig kon de politie erger voorkomen. Het is niet aan ons om partij te kiezen of opinies te uiten, zeker niet in het openbaar, maar we maken ons wel zorgen over de diepe verdeelheid in dit land. Opt dit punt lijken geen stappen vooruit gemaakt te worden, maar deze conflicten lijken juist eerder een enorme polariserende werking te hebben. Bidt voor dit tot op het bot verdeelde land, om rust, om vrede en voorspoed voor alle mensen.

Reageren op dit artikel? Klik hier... (1)
 

11 November 2013, Bangkok en Den Haag

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

11 november 2556 (2013), ofwel vandaag, is een maandag die vrijwel zeker de geschiedenisboeken in zal gaan vanwege twee redenen.

Al weken is het onrustig in Thailand en sinds vorige week zijn er ook massale demonstraties waarbij tienduizenden mensen op de been zijn om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat inmiddels door het Lagerhuis goedgekeurd is. Het wetsvoorstel komt voort uit een verkiezingsbelofte van de huidige regeringspartij, met Yingluck Shinawatra als premier, om zich in te zetten voor reconciliatie in het land naar aanleiding van de politieke crises in zowel 2008 als 2010, waarbij door het leger ingegrepen werd met doden en vele gewonden tot gevolg. Deze verkiezingsbelofte omtrent reconciliatie heeft onder andere geresulteerd in het wetsvoorstel dat vandaag besproken wordt in de senaat. Het wetsvoorstel betreft een blanco-amnestie voor alle betrokkenen bij politieke ongeregeldheden tussen 2004 en 2013. In dit amnestie-voorstel wordt alleen uitsluitsel gemaakt voor degenen die zich schuldig gemaakt hebben aan “lese majeste”. De oppositie zegt echter dat dit wetsvoorstel gebruikt wordt om de in 2006 via een staatsgreep door het leger afgezette premier Thaksin, de oudere broer van de huidige premier, vrij te spreken. Deze verkeert namelijk sinds 2006 in het buitenland om een gevangenisstraf van twee jaar te ontlopen in verband met een veroordeling vanwege belangenverstrengeling.

Vandaag ligt dit bijzonder omstreden amnestie-wetsvoorstel voor een eerste lezing bij de senaat en heel Thailand wacht, al of niet demonstrerend, in spanning af hoe deze episode zich verder zal ontwikkelen. Gezien de ophef in het land lijkt het er nu in ieder geval niet op dat er een serieuze stap gezet wordt richting reconciliatie en eenheid, maar blijkt opnieuw dat er in dit land grote verdeeldheid heerst.

 

Een veel geziene Facebook profielfoto in deze tijd

Tegelijkertijd vindt er vandaag een andere voor Thailand belangrijke uitspraak plaats. Deze uitspraak wordt niet gedaan in Thailand zelf, maar zal gedaan worden in Den Haag door het Internationale Gerechtshof. Het betreft een dispuut om de zeer oude Preah Vihear tempel uit het Khmer tijdperk in het grensgebied van Thailand en Cambodja. In 1962 wees ditzelfde Internationale Gerechtshof, na een lang dispuut, het eigenaarschap van deze tempel toe aan Cambodja.  Toen de UNESCO in 2008 deze tempel toevoegde aan de Werelderfgoedlijst ontstond er opnieuw een dispuut over het rechtmatig eigenaarschap van het aangrenzend landstuk bij deze oude tempel. Sinsdien zijn er eigenlijk ieder jaar wel schermutselingen geweest in het grensgebied tussen Cambodja en Thailand, maar is escalatie op grotere schaal gelukkig uitgebleven. Vandaag zullen we de uitspraak te horen krijgen van het Internationale Gerechtshof en zullen we zien of daarmee deze episode afgesloten kan worden.

Twee steden, twee uitspraken, die vrijwel zeker de geschiedenisboeken in zullen gaan. Ik betwijfel echter of ze de geschiedenis in zullen gaan als de afsluiting van deze twee politieke vraagstukken, maar denk dat ze eerder een aanleiding zullen zijn voor nieuwe episodes in de reeds rumoerige en turbulente democratische geschiedenis van het "land van de glimlach".

 

Preah Vihear tempel (bron: Wikipedia)

Reageren op dit artikel? Klik hier... (3)
 

Raising Great Kids

 • PDF
 • Afdrukken
 • E-mailadres

Als ik de kleine ruimte binnenkom, komt de damp van verse koffie en heerlijke koude lucht van de airco me al tegemoet. De vrouwen die reeds in de ontmoetingsruimte aanwezig zijn, begroeten me vriendelijk en nodigen me uit om bij hen te komen zitten. Gelijk komt er iemand naast me zitten zodat ik met haar mee kan lezen in het boek wat ze aan het bestuderen zijn. Het voelt goed om samen met een groep van 8-9 vrouwen een boek over opvoeding door te werken.

Iedere woensdagochtend op de internationale school van de kinderen komt deze groep vrouwen bij elkaar om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Ze bestuderen het boek  “Raising Great Kids” en iedere keer bereidt één van de vrouwen per toebeurt een hoofdstuk voor. Het boek is in het Engels, maar de conversaties voornamelijk in het Thai. Sinds 2 weken bezoek ik deze club en het is fijn om met  mensen uit verschillende culturen over deze dingen na te denken. Je leert van elkaar en je probeert christelijke normen en waarden door te geven aan de vrouwen die geen christen zijn. In deze groep van ongeveer 8-9 vrouwen zijn 5 vrouwen (waaronder ikzelf) die reeds christen zijn. De nationaliteiten binnen de groep zijn: Thais, Amerikaans, Indiaas en nu dus ook Nederlands. Niet iedereen in de groep spreekt goed Engels, maar de meesten spreken wel Thai, vandaar dat de conversaties dus voornamelijk in het Thai plaatsvinden. We hebben het onder andere gehad over hoe om te gaan met kinderen die boos en gefrustreerd gedrag vertonen bijv. vanwege huiswerk of vanwege huishoudelijke taken die ze moeten doen (Living in an imperfect world). Ook hebben we het gehad over het ontdekken en stimuleren van gaven en talenten (Developing gifts and talents). Het is een leuke ervaring en een goede manier om ook te reflecteren op je eigen opvoeden en waar nodig bij te schaven.raising great kids 

Reageren op dit artikel? Klik hier... (1)
 

Pagina 1 van 4

Zoeken

Tijd in Thailand

Familie Kint

Eind Augustus 2010 zijn we in samenwerking met de GZB en OMF uitgezonden naar Thailand vanuit de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk te Rotterdam-Zuid.

RSS feed  twitter  facebook